Kursanmälan – Malmö vt 2019

Fyll i formuläret nedan + betala in kursavgift för att anmäla dig!
Inbetald kursavgift krävs för att anmälan ska behandlas.
Betalning kan ske via Swish till 123 471 91 26 eller till bankgiro 760-5314. Ange ditt namn samt namn på grupp/-er.
Anmälan är bindande, kursavgift återfås enbart mot uppvisande av läkarintyg.

Kursanmälan - Malmö vårtermin 2019
För- och efternamn
Vi använder mobiltelefonnr i undantagsfall, för att meddela om ev ändringar i undervisningen på kort varsel.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
De lämnas aldrig ut till någon annan, och sparas enbart under den tid du går någon kurs hos oss, såvida du själv inte medgivit något annat.
Om du vill prenumerera på någon av våra e-postutskick så anmäl detta nedan.
(Kursanmälan gör inte att du med automatik läggs till i någon e-postlista, förutom den som enbart används för kursens medlemmar)
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
De lämnas aldrig ut till någon annan, och sparas enbart under den tid du går någon kurs hos oss, såvida du själv inte medgivit något annat.
Om du vill prenumerera på någon av våra e-postutskick så anmäl detta nedan.
(Kursanmälan gör inte att du med automatik läggs till i någon e-postlista, förutom den som enbart används för kursens medlemmar)
Du kan när som helst välja att tas bort från våra e-postlistor, genom att meddela oss på info@fireflow.se.